Het was gebruikelijk dat u aan het begin van het schooljaar een formulier meekreeg waarop u uw adresgegevens, telefoonnummers, mailadressen etc. moest invullen. Dit jaar doen we het anders. Vandaag heeft uw (oudste) kind een envelop meegekregen met daarin een uitdraai van uw gegevens zoals die in ons systeem geregistreerd staan. Wij verzoeken u om deze gegevens te controleren en indien nodig te wijzigen of aan te vullen. Na ondertekening ontvangen wij de formulieren graag voor 1 oktober a.s. retour via de leerkracht van uw oudste kind. Daarnaast vragen wij u om in Parro uw privacy instellingen te controleren en zo nodig aan te passen.