Dit schooljaar is het eerste schooljaar van een nieuwe vierjarige periode, waarin we een aantal plannen willen realiseren. Het Schoolplan 2019-2023 zult u in de loop van oktober op onze site kunnen vinden, en hierin staan al onze plannen beschreven. In 2019-2020 gaan we met een aantal speerpunten aan het werk:

Invoeren van opbrengstbewust werken: hoe kunnen we met onze data ons onderwijs optimaliseren? We doen dit in eerste instantie voor technisch lezen en voor de leerlijn Leren Leren;
21ste eeuwse vaardigheden: we voeren de methode wereldori├źntatie Blink in;
Versterken schoolklimaat: hoe houden we een prettig schoolklimaat gedurende de hele dag, afgestemd met de TSO en de BSO;
Ouderbetrokkenheid: hoe versterken we de samenwerking tussen school en ouders en leerlingen?

De eerste gevolgen heeft u al gemerkt: het klaar-voor-de-start-uurtje, het gebruik van Parro, de startgesprekken die er aan komen. We willen veel aanpakken en we denken alles van tevoren goed door. Toch merken we dat we hier soms fouten in maken, met name in het vroegtijdig goede informatie geven aan u als ouder/verzorger. Wij doen ons best om het voor u overzichtelijk en duidelijk te houden, maar bij veranderingen gaan onvermijdelijk soms ook zaken mis. Wij hopen op uw begrip hiervoor!