Wat is wijs? Wij stellen ons die vraag op een moment dat we graag willen weten wat de beste optie is in een bepaalde situatie. Dit kan in praktische situaties, maar ook bij andere keuzes. Levenskeuzes.
 De oorsprong van het woord wijsheid ligt in het Oudsaksische woord voor weten maar heeft ook verwantschap met het Latijnse woord zien. Wijsheid is blijkbaar meer dan kennis. Waar gaat het echt om en wat zijn de gevolgen op deze beslissing. Wijsheid richt je handelen op het goede, het eerlijke. Op levensgeluk van mensen. Het staat tegenover dwaasheid. Onbezonnen en kortzichtig handelen, dat leidt tot ongeluk en verdriet.
Volgens de psycholoog Erikson is wijsheid het laatste en hoogste stadium van ontwikkeling dat een mens kan bereiken. Het heeft te maken met ervaring, leeftijd en groei als mens. Daarmee wordt het ook een pedagogisch thema. De kinderen worden zich bewust van wat wijsheid voor hen betekent, maar ook waar hun eigen wijsheid kan liggen en of en hoe ze als mens kunnen groeien in wijsheid. Ze ontdekken dat het belangrijk is op momenten dat je voor keuzes komt te staan in het leven. Ze oefenen in het toepassen van wijsheid in conflictsituaties en bij dilemma’s. En in onze samenleving waarin zich op vele gebieden steeds meer mogelijkheden aandienen, is b.v. mediawijsheid geen overbodige luxe.
Wijsheid is ook; weten waar je grenzen liggen.