schoolfruitGedurende schooljaar 2015-2016 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
De kinderen krijgen op dinsdag, woensdag en donderdag gedurende eenentwintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze om gezamenlijk in de klas op te eten. Onze school start hiermee in week 45 (2-6 november 2015) en het project loopt t/m week 17 (18-22 april 2016).
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt!

Meer info:
http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Leerkrachten-PO/Instructies-start-schoolfruit/Informatie-voor-ouders.htm