Voor de kinderen is het thema ‘arm en rijk’ belangrijk omdat het een sterk bepalende factor is in onze samenleving en ook direct invloed heeft op de levens van henzelf. Ze zien wat armoede concreet kan betekenen (niet meedoen aan leuke dingen, je schamen, honger hebben enz.). Het is belangrijk dat ze zich bewust worden van hun eigen denkbeelden en vooroordelen hierin. Dat ze gevoelig worden voor wat armoede feitelijk betekent voor mensen, dat ze voorzichtiger worden in hun uitingen en leren uitkijken wat ze hierover zeggen.  Het is belangrijk dat ze een wereldbeeld ontwikkelen waarin armoede niet normaal is. Ze kunnen dit vraagstuk niet oplossen, maar wel realiseren dat het niet aangeboren is. Het is veranderbaar. Door als samenleving of organisatie armen te helpen, Of in het geval van kinderen te leren delen en verdelen.