sterrenregenSterren staan voor stralend licht. Juist tegen de nachtelijke donkere achtergrond valt hun licht op. Licht is krachtig. Het kan iets laten oplichten omdat het mooi is om te zien. Omdat het bijzonder is. Omdat het de moeite waard is. Soms breng je iets aan het licht omdat het gevaarlijk is of niet langer verborgen mag blijven.
Met dit thema op de achtergrond worden deze weken belangrijke persoenen belicht zoals Nelson Mandela. Op de dag van de rechten van de mens (10 december) wordt dieper ingegaan op fundamentele mensenrechten en waarden, zoals het recht op eigen naam en identiteit. Voor kinderen verwachten we niet dat zij het onrecht en armoede in de wereld kunnen oplossen. Maar  het onrecht belichten en niet verborgen laten blijven is een eerste belangrijke stap.
En wat willen kinderen zelf belichten omdat het de moeite waard is, en het leven rijker kan maken? Ze krijgen zelf sterren om hun eigen sterrenregen te laten neerdalen. Hiervan maken ze reportages die straks als sterrenmomenten een plek krijgen in de kerstviering.