angst en vetrouwenAngst en vertrouwen, twee oer-emoties die ieder mens uit eigen ervaring kent. Ze zijn zo basaal dat je je kunt afvragen in hoeverre mensen hun kijk op het leven (hun levensbeschouwing) erdoor laten bepalen. Leef je in een wereld die je onzeker en angstig maakt of in een wereld die je vertrouwen geeft?
Wij willen de kinderen op onze Nicolaasschool vertrouwen geven. Gezond vertrouwen in de wereld om hen heen (die helaas niet altijd even mooi is) en vertrouwen in zichzelf.
Dit proberen we te doen door de kinderen er bewust van te maken dat vertrouwen vooral te maken heeft met eerdere ervaringen en met mensen die je steunen. Angst kan soms een signaalfunctie hebben en je waarschuwen voor iets wat niet goed is. Op deze manier ontdekken kinderen dat vertrouwen in jezelf en in de ander moet groeien. En dat je hier zelf iets aan kan doen. Bij dit alles verkennen de kinderen de woorden angst en vertrouwen telkens in onderlinge samenhang en wisselwerking.