Maart is de maand van seizoenswisseling. Ook de school kantelt naar de 2e helft van het schooljaar. Maart en april zijn een paar maanden, waarin goed gewerkt kan worden. Kilometers maken, verdiepen en verbreden.
Daarnaast is er ruimte om extra activiteiten te ondernemen met de kinderen.
Deze week is het MAMAS project gestart. Vandaag hebben de kinderen informatie gekregen over het project. De komende weken zullen er nog een aantal zaken worden ondernomen in het kader van dit goede doel.

Net voor de voorjaarsvakantie is gestart met een intensieve periode van muzieklessen. Met behulp van Kunstencentrum de Leeuwenkuil worden thematisch muziek gegeven. Leerkrachten hebben dit samen voorbereid en er zijn prachtige lessen uit ontstaan. Uit onderzoek is gebleken dat 93% van de scholen geen aandacht besteedt aan muziek. Ik schrok ervan. Muziek is verbindend, geeft veel plezier en zorgt voor
creatieve en flexibele kinderen. Met behulp van een nieuwe subsidie (Muziekimpuls), zal muziek de komende drie jaar onze aandacht blijven behouden.
Na de Pasen gaan wij, als leerkrachten, aan de slag met vaardigheden (skills), waarvan onderzocht is, dat kinderen deze in de toekomst nodig hebben.
Het verbreden en ontwikkelen van de vaardigheden communicatie, samenwerken, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden, sociale– en cultuur vaardigheden en zelfregulering zijn in ons schoolplan opgenomen. De komende vier jaren zullen we ons, als team, verder verdiepen in deze materie en nog meer verwerken in onze lessen.