theme zelfstandigheidZelfstandig worden is een boeiend proces. Je moet een beetje lef hebben en durf. En geloof dat het ook tot een goed einde kunt brengen. Veterstrikken, een spreekbeurt houden of later een eigen bedrijfje starten. Zelfstandigheid moet zich telkens opnieuw bewijzen in concrete situaties.
Zelfstandigheid wordt hoog gewaardeerd in onze samenleving. Ons onderwijs is erop gericht om kinderen te begeleiden op weg naar hun zelfstandige deelname aan de maatschappij.
Voor de vorming van het kind is zelfstandigheid belangrijk omdat daarmee het gevoel van eigenwaarde versterkt wordt: ik kan iets, ik ben iemand, ik mag er zijn als mens. Zelfstandigheid draagt bij aan onafhankelijkheid en dat is weer een voorwaarde van vrijheid. Zelf keuzes mogen en kunnen maken en beslissingen nemen, bijvoorbeeld over je toekomst. Een perspectief van autonomie waar veel kinderen elders in de wereld alleen maar van kunnen dromen. Vanuit het evangelie kunnen we leren dat vrijheid (en daarmee ook zelfstandigheid) niet alleen individualistisch kan worden opgevat. Je ontwikkelt je tot een zelfstandig en vrij mens, maar het brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Niet alleen naar jezelf maar ook naar de mensen om je  heen.