De komende periode buigen we ons over het vormen van twee groepen 3 voor aankomend schooljaar. We zullen zo nu en dan spelen en werken in verschillende samenstellingen. Op deze manier krijgen we zicht op de dynamiek binnen de groep. Bij de nieuwe samenstelling houden we rekening met de verdeling tussen jongens en meisjes, de verdeling van de extra zorg aan leerlingen en de aansluiting bij vriendjes en vriendinnen. U wordt in de laatste weken van dit schooljaar geïnformeerd over de nieuwe samenstelling.