We hebben het op onze school  over de gehele ontwikkeling van uw kind. Hoe gaat het met uw zoon of dochter? Hoe is de aansluiting met andere kinderen? Hoe gaat het in de klas? De resultaten op cognitief en sociaal emotioneel gebied worden met u als ouder individueel besproken.  
Als school bekijken wij de resultaten van de kinderen in zijn algemeenheid. Hoe gaat het bij ons op school met lezen? Hoe zijn de rekenresultaten? Waar moeten we nog aan werken, welke interventies kunnen we doen om ons onderwijs nog beter te maken. Dit is een voortdurend proces, waar we met zijn allen dagelijks aan werken.  
We kunnen u dan ook met gepaste trots melden dat het goed gaat met de CITO resultaten. Alle resultaten zijn ruim voldoende tot goed en met de eindtoets zijn we uitgekomen op een mooi gemiddelde van 536,7 (landelijk gemiddelde 535)  
Met veel enthousiasme gaan we dan ook verder om met elkaar om de school “elke dag een beetje beter” te maken.