Hierbij nodigen wij alle kinderen, ouders en leerkrachten van harte uit om op zaterdag 9 juli om 19.00 uur in de Nicolaaskerk te Schalkhaar aanwezig te zijn in de: ‘Einde schooljaar viering’, waarin vicaris Cornelissen zal voorgaan. In deze viering willen we de klasgenootjes, leerkrachten, ouders en  God danken voor het voorbije schooljaar. Tevens vragen wij Jezus om met ons mee te gaan tijdens de vakantie,
om er een fijne tijd van te maken. Het thema van de viering is: Sta eens even stil……

Het Jeugdkoor Youngest Voices XL o.l.v. Rob van den Berg zingt.