Op woensdag 14 september  is er, op het schoolplein van de Nicolaasschool, een gezellige en  feestelijke rommelmarkt.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!
 
Ook zullen er andere activiteiten zijn. Het wordt georganiseerd door kinderen van groep 8. De opbrengst is voor het schoolkamp.  
Bent u van plan op te ruimen in de vakantie? Bewaar uw spullen dan voor ons.  
Op vrijdagmiddag 9 en maandagmiddag 12 september kunt u tussen 14.30 en 15.30 uur uw spullen (geen meubels en kleding) inleveren op de Nicolaasschool.
Alvast bedankt
U komt toch ook?