Groep 1 t/m 2

Wanneer u uw kind wegbrengt wilt u dan gebruik maken van de drie deuren aan achterzijde van de school?
De inloop duurt tot 8.30 uur. Wilt u daarvoor afscheid nemen van uw kind. De leerkracht kan dan starten met het onderwijs.

Groep 3

I.v.m. de veiligheid, aandacht en rust voor de kinderen ver- zoeken wij u buiten bij de deur afscheid te nemen van uw kind
m.i.v. de tweede week. Vanaf groep 4 gaan de kin- deren zelf naar binnen.