Voor de eerste keer dit schooljaar is een kijkmiddag gepland voor alle ouders/verzorgers en hun kinderen. U wordt in de gelegenheid gesteld om in de klas samen met uw zoon/dochter het schoolwerk te bekijken. Dit is een goed uitgangspunt voor de 10 minuten gesprekken, die half november volgen. De leerkracht is ook in de klas aanwezig maar u begrijpt natuurlijk dat er geen vragen beantwoord worden over de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor zijn de gesprekjes op de avonden die in de weken na de kijkmiddagen zullen volgen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de kijkmiddag in de groepen 3 t/m 8 op  dinsdag 15 november van 14.30 uur tot 15.15  uur of op
woensdag  16 november van 12.15 uur tot 13.00 uur.
Hopelijk komt u allemaal een kijkje nemen in de groep(en) van uw kind(eren).