nationale voorleesdagenBeste ouders,
Het Nationale Voorleesontbijt 2017 vindt plaats op woensdag 25 januari. Hier doen wij ook aan mee. Die dag lezen talloze bekende én onbekende Nederlan- ders voor aan peuters en kleuters om zo het voorlezen, aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te stimuleren.
Dit neemt niet weg dat kinderen die zelf al kunnen lezen ook graag voorgelezen willen worden. Met deze honderden Voorleesontbijten op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bibliotheken en scholen in het gehele land gaat de 14de editie van De Nationale Voorleesdagen van start.
Hierbij bevelen we ook bij u aan om thuis nog eens voor te lezen. Dit is een goede motivatie voor het lezen van uw kind. Op deze och- tend krijgen alle kinderen een mini krentenbol tijdens het voorlezen. Hier kunt u wellicht rekening mee houden als u de ochtendhap klaarmaakt.
Op woensdag 1 februari a.s. willen wij de 2e editie van de boekenmarkt organiseren voor de groepen 3 t/m 8.
Het doel van deze boekenmarkt is het lezen te promoten en ervoor te zorgen dat boeken niet in de kast blijven liggen. Daarnaast proberen we kinderen te leren om te gaan met geld.

Wat mogen de kinderen?

Alle kinderen mogen boeken meenemen die ze thuis hebben liggen en niet meer lezen. Deze boeken kunnen ze verkopen voor de vaste prijs van €0,50.
Alle kinderen mogen maximaal 4 x €0,50 meenemen om boeken te kopen. Hierdoor krijgt ieder- een een kans een boek te kopen. Graag geen andere munten meegeven, zodat kinderen niet hoeven te wisselen.
Ouders hebben een begeleidende rol. Ze kopen en verkopen niet: dat doen de kinderen.

Hoe werkt het:

De kinderen stallen vooraf hun boeken uit op hun eigen tafel in hun eigen groep.
Klasgenoten stemmen onderling af wie er op de te verkopen boeken let. De leerkracht van die groep blijft in de klas om dit te coördineren.
Om 11.45 uur start de boekenmarkt en luiden we de bel. U bent hierbij van harte welkom om samen met uw kind te kijken naar ‘nieuwe’ boeken. Het is wenselijk dat u wacht op dit sig- naal voordat u de school binnen gaat.

Alle kinderen mogen rondlopen om boeken te kopen, dus ook in andere groepen. Om 12.15 uur zal de bel worden geluid. Dit is het eindsignaal van de boekenmarkt.
Mocht u de onverkochte boeken aan school willen doneren, dan kunt u ze inleveren bij de eigen leerkracht.
Wij hopen dat het een leuke en gezellige boekenmarkt wordt. Hopelijk krijgt ieder kind zo nieuwe boeken om weer leesplezier uit te halen! Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt u altijd bij een van ons terecht.
Corina, Rogier, Hilbert en Thea