Op 15 februari krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun rapport. We gaan ons oude rapport vervangen door een digitaal rapport. Het heeft grotendeels dezelfde inhoud, echter voor de leerkrachten neemt het veel werkdruk weg. Gedurende het jaar worden alle observaties en beoordelingen direct verzameld in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Geen lijstjes en excel bestanden meer en geen avonden overschrijven van rapporten.

Het rapport komt voor de groepen 3,4,5 en 6 in een nieuw jasje. De groepen 7 en 8 behouden het “oude” rapport, waar we het digitale rapport invoegen. De kleuters krijgen in juni hun rapport.