pasenIn de weken voorafgaand aan Pasen wordt er in alle groepen stilgestaan bij het paasverhaal en werken wij vanuit onze methode Trefwoord over het thema ‘Sta op!’
Donderdag 13 april 2017 beginnen we in de eigen groep met een paasontbijt.
Voor het paasontbijt vragen wij u om uw kind deze ochtend iets mee te geven. Te denken valt aan chocomelk, krentenbollen, crackers, vruchtensap, broodjes, gekookte eieren of wat beleg.
U kunt op de invullijst bij de groep van uw kind aangeven wat uw kind mee zal ne- men (vanaf maandag 3 april).
Wilt u er aan denken dat het een ontbijt is? Snoep, taart en andere zoetigheden vinden wij hier niet bij passen.
Het is ruim voldoende wanneer u 6 à 8 porties meegeeft.
De ervaring leert ons dat er dan meer dan voldoende te eten en variatie is.
 
Wilt u dinsdag 11 april of woensdag 12 april uw kind een onbreekbaar  bord, bestek en beker in een plastic  tas voorzien van naam meegeven?


Na het ontbijt wordt er een paasviering gehouden in school. Deze viering staat in het teken van ‘Opstaan’. Pasen is leven. Uit het leven van Jezus zelf blijkt dat dit ook kan beteken: opstandig worden tegen alles wat leven onderdrukt.
Het opstaan van Jezus begon al lang voor Pasen. Hij hielp mensen die onderdrukt werden.

Met de kinderen ontdekken we dat er verschillende betekenissen van opstaan bestaan; opstaan in de ochtend, dingen aanpakken die veranderd en verbeterd moeten worden, opstaan tegen onrecht dat mensen en dieren aangedaan wordt. En opstaan voor mensen die in de verdrukking zijn gekomen.
 
Tijdens de viering proberen we hier op eigen kinderwijze naar te kijken en te bespreken.

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan deze dag ook samen eieren zoeken. Ze zullen dit gaan doen in het Pastoorsbos.


Op deze donderdag komen alle gymlessen te vervallen.