Zoals in onze schoolgids beschreven staat,  staan welbevinden en veiligheid hoog in het vaandel op onze school.
Dit is een voorwaarde om goed te kunnen leren en het heeft dan ook onze constante aandacht. De afgelopen weken hebben wij alle leerlingen van groep 3 t/m 8 bevraagd op de volgende onderwerpen: Welbevinden, betrokkenheid, autonomie, pestbeleving en pestgedrag. We gebruiken hiervoor het leerlingvolgssyteem Zien! (www.zien.nl)
De kinderen hebben een vragenlijst ingevuld en met de uitslagen hiervan gaan de leerkrachten met de kinderen in gesprek. Soms is er een individueel gesprekje met het kind om samen met het kind te zoeken naar oplossingen. Indien nodig worden ouders hierbij betrokken.  Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met 1 van onze intern begeleiders:
Gr 1 t/m 5 Bianca Geerdes, Gr 6 t/m 8 Elmar van Dokkum