pofront prikactie 27juni
Het zal u de in de afgelopen weken niet zijn ontgaan dat er in het primair onderwijs acties op handen zijn.
De redenen voor deze acties zijn de zorgen van werknemers en werkgevers over de toekomst van het onderwijs.
In deze brief leggen we deze zorgen uit en vragen wij tevens om uw steun en hulp bij deze acties.
De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen.
Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.
In de afgelopen zes maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Daarom kiezen we nu voor het actiemiddel om duidelijk te maken dat het vijf voor 12 is. Niets doen kan niet meer, daar is het onderwijs te kostbaar voor.
We willen u vragen uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar. U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie, kennissen en wie al niet meer.
Op 27 juni gaan leraren uit het primair onderwijs in Nederland een uur later aan het werk dan normaal. Dat betekent concreet dat de school dicht is, er zijn geen lessen. In dat uur zullen de leerkrachten zich bezig houden met andere zaken op school. Wij vragen u uw kind één uur later naar school te brengen en ons hierin te steunen.
De school is open vanaf 9.20 uur. Mochten er voor u onoplosbare problemen zijn in dit uur, dan kunt u donderdagochtend 22 juni telefonisch contact opnemen met school.
Op deze dag zal één ouder en één leerkracht afreizen naar Den Haag om daar de petitie te overhandigen aan premier Mark Rutte. Een petitie voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van vele generaties kinderen! Ook die van u!


Wij danken u voor uw begrip en ondersteuning. Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Nicolaasschool, Astrid v.d. Ende