voedselbankIn Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om voldoende pakketten te kunnen uitdelen is veel hulp nodig! Samen kunnen we ervoor zorgen dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Met het doel dat mensen uiteindelijk zichzelf weer kunnen redden. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.