Het Sinterklaasfeest moet nog gevierd worden. Voor kerst zijn we echter al volop met de voorbereidingen begonnen. Op donderdag 21 december zullen we samen met de kinderen en u als ouders een sfeervolle kerst vieren.
’s Morgens begint de school op de normale tijd 08:30 uur (er is gewoon inloop) en alle kinderen zullen om 14.30 uur uit school komen. Ook is er gewoon BSO.

kerstfeest kinderen

Kerstviering
‘Het feest over de geboorte van Jezus van Nazareth’
Dit jaar is het thema ‘Kerst, feest van geven.’
Dit thema past prima in de winterperiode waarin drie christelijke feesten elkaar opvolgen waarbij geven een belangrijke rol speelt.

Voor de uitgebreide informatie over Kerst verwijzen wij u naar de ouderbrief die als bijlage bij deze nieuwsbrief wordt meegestuurd.