parkerenHeel eerlijk? We zijn er nog steeds verbaasd over. Het parkeren van uw auto (of die van de oppas of opa of oma) op plekken die daar niet voor zijn bedoeld. Misschien ten overvloede…. Wilt u uw auto NIET op de stoep voor het hek parkeren? Die stoep biedt namelijk veiligheid voor uw en andermans kinderen