koningsspelengroep 1 t/m 4
De kinderen van de groepen 1/2 starten deze ochtend met een ontbijt in de klas. Dit ontbijt wordt aangeboden door de Jum-bo. Vervolgens worden er sport-en spelactiviteiten georgani-seerd op het schoolplein.
Ook de groepen 3/4 krijgen een ontbijt aangeboden waarna zij vervolgens op vossenjacht gaan in de wijk.

Groep 5-6-7-8
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen buiten de school een drietal activiteiten aangeboden. Volgende week ontvangt u meer informatie hierover.