Op 25 mei 2018 gaat een Europese wetgeving in werking, ter bescherming van alle persoonsgegevens ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd.
Uiteraard zijn wij druk geweest met de voorbereiding hiervan. Er is een beleidsstuk geschreven i.s.m. de overige besturen in Deventer, waardoor de basis gelegd is voor goede privacy en bescherming van de persoonsgegevens. In het onderwijs wordt de het recht op privacy van ouders, kinderen en personeel hieraan gekoppeld. Het beleid gaat iets verder en heet daarom ook InformatieBeveiliging en Privacybeleid.
Binnen het team is een werkgroep ingesteld, die zorgt voor de uitrol van het beleid. Op dit moment is het team en de MR geïnformeerd. Vooral de omslag naar de bewustwording is hierin belangrijk! Zorgvuldigheid staat hierbij hoog in het vaandel. Vergrendel je scherm, deel zorgvuldig, surf niet klakkeloos, beveilig met wachtwoorden en check veilige verbinding en sla informatiezorgvuldig op.
Daarnaast hebben we  met een risico-inventarisatie gemaakt, die moet leiden tot een stappenplan voor het komend jaar.
Samen met de MR zullen we verder brainstormen over het gebruik van facebook, de website en andere relevante informatie van ouders en kinderen.
U hoort de komende tijd hier meer over.