nieuwsbegripBegrijpend lezen:
Vanaf volgend schooljaar gaan we vanaf medio groep 4 werken met de methode Nieuwsbegrip Zilver. De afgelopen maand het team de Masterclasses Nieuwsbegrip gevolgd. Nieuwsbegrip Zilver koppelt onderwijs in begrijpend lezen aan de actualiteit. Leerlingen lezen tijdens de begrijpen leeslessen teksten over onderwerpen die in het nieuws zijn. Aan de actuele teksten zijn opdrachten gekoppeld, die tot doel hebben leerlingen de tekst actief te laten verwerken en leesstrategieën te laten toepassen. De gedachte achter Nieuwsbegrip is dat de actualiteit zorgt voor een functionele context, meer betrokkenheid en (daardoor) een hogere motivatie van de leerlingen om de teksten te lezen. Elke week is er een ‘basisles’ met een informatieve tekst en een les ‘andere tekstsoorten’.

Taal en spelling:
Onze huidige taal en spellingmethode is aan vervanging toe. Er is een werkgroep van leerkrachten samengesteld, die zich buigt over een voorstel om tot een goede keuze van een nieuwe taal en spellingmethode te komen. De komende weken zullen er twee methodes worden uitgeprobeerd. Datum van invoering is nog niet bekend.