Wie is de machtigste van het land? ‘Koning Willem-Alexander’ zullen de kinderen roepen. Een begrijpelijke reactie omdat koningschap al duizenden jaren symbool staat voor macht, ook als is de bestuurlijke macht in ons land feitelijk in handen van de regering.
Macht klinkt vaak in onze oren negatief. Toch is het niets anders dan het vermogen om invloed uit te oefenen op situaties en personen. Als je macht hebt, kun je anderen laten doen wat jij wilt. Een politieagent, een scheidsrechter, een leerkracht, een minister en ouders hebben macht. Daar is niet mis mee; het zorgt ervoor dat alles loopt zoals het moet. Een probleem wordt het als de macht wordt misbruikt. Macht moet gericht zijn op het geluk en welzijn van mensen.
De kinderen onderzoeken in dit thema waar sprake is van macht en waartoe deze gebruikt wordt. Ze ontdekken dat niet alleen een flinke stem of dreigend gebaar, maar ook geld, straf en beloning als middelen worden gebruikt. Ze worden zich bewust dat er naast formele machten (zoals een agent of overheid0 in onze samenleving, ook informele en niet altijd zichtbare machten werkzaam zijn. Ieder kind merkt vroeg of laat hoeveel invloed de mening van de groep heeft op wat het zelf denkt en doet. En wie de baas speelt in de groep.

En (sociale) media en reclamemakers zijn bij machte om ons te vertellen wat belangrijk is en zelfs wat de waarheid is. Alleen al daarom is het goed om dit thema met kinderen