Tijdens het jaar zijn er enkele wijzigingen binnen de geledingen van de MR geweest. Uiteindelijk hebben we een prima bezetting van 4 ouders en 4 leerkrachten in de MR.
Schooljaar 2018-2018 heeft in het teken gestaan van de verdere professionalisering van de MR. Dit hebben we gerealiseerd door onder andere een duidelijkere jaaragenda op te stellen om daarmee meer grip te krijgen op de belangrijkste bespreekpunten tussen de MR en het (dagelijks) bestuur. Ook de informatievoorziening richting de MR is besproken met het (dagelijks) bestuur en verbeterd.
Een ander belangrijk onderwerp was de benoeming van de nieuwe directeur. Vanuit de adviesbevoegdheid van de MR zijn we nauw betrokken geweest bij de voorbereiding en de uitvoering van de selectieprocedure. We hebben er unaniem alle vertrouwen in dat Barbara Schram haar functie met plezier en op professionele wijze uit gaat voeren.
Verkiezing oudergeleding


Afgelopen week hebben in totaal 96 ouders hun stem uit gebracht. Als MR zijn wij blij met deze betrokkenheid en willen u bedanken voor uw stem. Na telling is gebleken dat Anne van Oosten het nieuwe lid van de MR zal zijn. Wij wensen haar van harte welkom.
Dit maakt dat de MR dit schooljaar zal bestaan uit:

Oudergeleding                  Personeelsgeleding
Esther de Knoop              Rob van den Berg
Atilla Németh                    Miranda Dekker (voorzitter)
Anne van Oosten             Jos Groen
Carolijn van Wesemael    Ireen Hoohenkerk (voorzitter)