November is de maand waarin we veel en hard leren op school. De Gouden Weken zijn voorbij, de klas met kinderen is een groep geworden en iedereen weet weer hoe het werkt op school. In veel groepen zijn de leerkrachten begonnen met het opstellen van gezamenlijke doelen met de kinderen: kennen we de tafels aan het eind van dit blok, snappen we de regels bij spelling of bij grammatica en weten we waar we naartoe werken tijdens rekenen? Dit maakt het voor onze leerlingen inzichtelijker wat en waarom zij bepaalde dingen moeten leren.
Deze maand vinden ook de kijkmiddagen en de eerste oudergesprekken plaats. U krijgt hiervoor vandaag een uitnodiging. We vinden het belangrijk om samen met u op te trekken als partner in de ontwikkeling van uw kind. We hopen dan ook dat we alle ouders kunnen spreken!
Niet alleen onze leerlingen leren veel op school, ook het team leert veel en graag. Tijdens de studiedag op 19 oktober is het team met een aantal onderwerpen bezig geweest. De onderbouw leerkrachten hebben zich gebogen over het observatieprogramma OVM: ontwikkelingsvolgmodel voor kleuters. Met dit programma kunnen zij de ontwikkeling van kleuters goed volgen en indien nodig meer sturen. s Middags hebben zij een scholing gevolgd over Basisontwikkeling. Drie B’s zijn hierin belangrijk:
Betekenisvolle gezamenlijke activiteiten;
Bemiddelende leerkrachten doen ertoe;
Brede persoonsontwikkeling is het doel, met specifieke kennis en vaardigheden.

De teamleden van de groepen 3 tot en met 8 zijn in kleine groepjes bezig geweest met de voorbereidingen van ons nieuwe schoolplan. In dit plan beschrijven we onze missie, visie en ambities voor de jaren 2019-2023. We hebben een start gemaakt met de onderwerpen identiteit, professionele cultuur, cognitieve ontwikkeling, zorg, ICT, 21ste eeuwse vaardigheden, kunst en cultuur en de verbinding tussen school en kindcentrum.
De bedoeling is, dat er in juni 2019 een nieuw schoolplan klaar is. Het team, de leerlingen, de MR, het bestuur en de ouders hebben een rol in de totstandkoming van dit plan. In de loop van dit schooljaar zullen wij hiervoor gesprekken houden. We houden u op de hoogte!