Vvoor professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling
Vanaf januari 2019 treedt de verbeterde meldcode in werking. De Meldcode beschrijft 5 stappen hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling (zie afbeelding). De verbetering zit in stap 5; verplicht melden bij Veilig Thuis. Deze verplichte melding maakt langdurig monitoren van de casuïstiek mogelijk. Bijvoorbeeld, als een gezin verhuist naar een andere regio.
Voor u als ouders is het belangrijk om te weten dat wij áltijd met u in gesprek gaan bij een zogenaamd ‘niet-pluis-gevoel’. Samen met u doorlopen we de stappen van de meldcode. We wegen af of we samen met u passende hulp kunnen organiseren. Als we besluiten melding te maken bij Veilig Thuis, bespreken we dit ook altijd met u als ouder. Veilig Thuis monitort na enkele maanden of de veiligheid voor uw kind wordt hersteld en gestabiliseerd.
Voorbeelden: lichamelijk geweld, seksueel geweld, geestelijk geweld, verwaarlozing, als kinderen getuigen zijn van geweld, eer- gerelateerd geweld, loverboys en mensenhandel.