Gisteren hebben wij Sinterklaas en zijn Pieten uitgezwaaid, na drie weken voorbereiding en een geweldig feest. We hebben genoten van prachtige surprises, grappige gedichten, en van kinderen en volwassenen die geloven in het grote geheim van Sinterklaas. Samen met ouders, de Ouderraad en alle teamleden hebben we er een prachtig feest van gemaakt. Voor mij als nieuwe directeur was het extra spannend om te zien hoe wij op de Nicolaasschool dit mooie feest vieren, maar ik kan alleen maar trots zijn op de geweldige sfeer!
Vrijdag starten de voorbereidingen voor het Kerstfeest. Op de achtergrond is de Kerstcommissie al druk bezig geweest en mij is beloofd dat ook dit feest op een fijne manier gevierd wordt op de Nicolaasschool. Ik ben erg benieuwd!
Naast het vieren van mooie feesten en momenten, zijn wij ook hard aan het leren op school. In de onderbouw staan natuurlijk de feesten centraal, zodat leerlingen nu bijvoorbeeld woorden en begrippen kennen als de mijter, strooien en de accordeon. Vanuit het spel leren de kinderen nog veel meer op het gebied van taal en rekenen, werken zij aan hun grove en fijne motoriek en breiden zij hun sociaal gedrag uit.
In de midden– en bovenbouw zijn we met het team druk aan het werk met het versterken van onze begrijpend lezen lessen. We bereiden samen lessen voor, we kijken bij elkaar in de groepen tijdens begrijpend lezen en we bespreken de lessen met elkaar. Zo leren we van en met elkaar, zodat onze leerlingen dit belangrijke vak nog beter onder de knie krijgen.
Wij blikken terug op goede gesprekken met ouders (en leerlingen) in de maand november; wij hechten veel waarde aan het samen met ouders en verzorgers optrekken in onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingen van uw kind. Het is fijn om te merken dat u dit net zo serieus neemt als wij!
Vanaf deze plek wensen wij u met het hele team alvast een heel fijne feestmaand toe!