Op 11 december zijn onze leerlingenraden voor het eerst bij elkaar geweest. Raden? Ja, want wij hebben twee raden opgericht! In de leerlingenraad middenbouw zitten Loreen, Jeppe, Bo, Alies, Veerle en Noa. De leerlingenraad van de bovenbouw bestaat uit Teun, Bernard, Jet, Lilian, Els en Eva.
In alle groepen zijn er verkiezingen geweest. In sommige wat uitgebreider, in sommige groepen iets minder uitgebreid. In een aantal bovenbouwgroepen moesten de leerlingen zelfs een ‘elevator pitch’ houden!
De leerlingen uit de leerlingenraad zullen als klassenvertegenwoordiger van hun groep de belangen van de leerlingen voor het voetlicht brengen bij de directie van onze school. Zij mogen gevraagd en ongevraagd advies geven over de zaken die spelen op school. We gaan er wat moois van maken samen, en we houden u op de hoogte!