Ik wil leren, heel veel leren.
En dat ben ik ook van plan.
Oefenen en uitproberen.
Tot ik alles, alles kan.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Dat komt goed uit want leren is belangrijk in onze samenleving die veel waarde hecht aan (bij)scholing, diploma’s en certificaten. En ook al ervaren kinderen de school soms als een verplichting, ze leren graag en worden graag uitgedaagd. Het geeft hun voldoening als ze ervaren dat ze weer iets meer weten en iets nieuws kunnen.
Naast kennis en vaardigheden gaat het meeste leren in het leven over het zijn: hoe je bent en hoe je doet. Dit laatste ondersteunen wij in het vak levensbeschouwing. Daarbij helpen onder andere Bijbelverhalen ons op weg.
Dit Trefwoordthema begint met verhalen over Johannes de Doper. Hij staat aan de oever van de rivier de Jordaan en leert zijn publiek wat echt mens zijn inhoudt: bedrieg niemand en leef zo rechtvaardig en eerlijk als je kunt. Als Johannes vervolgens Jezus van Nazaret doopt, wordt het duidelijk hoe deze Jezus in alle opzichten het grote voorbeeld kan zijn. Iemand die zich in Gods naam in dienst stelt van mensen.
Kinderen leren graag en daarbij kijken ze ook naar ons, volwassenen. Wat gaat u antwoorden als ze straks thuiskomen met vragen als: Wat is het belangrijkste dat je ooit geleerd hebt in je leven? En: Wat vind je het belangrijkste dat je mij wilt leren?