vervangingZoals u in het nieuws heeft kunnen lezen en horen, kampt het onderwijs met grote tekorten op het gebied van personeel, en op het moment dat er een leerkracht uitvalt, is het erg lastig om invallers te vinden. De school heeft beleid gemaakt als hulpmiddel om keuzes te maken, juist als de nood hoog is en wij tijdelijke maatregelen moeten nemen. De veiligheid van leerlingen en personeel zijn daarbij het uitgangspunt.
Bij (onverwachte) ziekte of verlof hebben wij een aantal mogelijkheden om leerkrachten te vervangen. Het vervangen van leerkrachten is altijd maatwerk. Wij proberen de duur van de oplossingen altijd te beperken, en zo snel mogelijk duurzame oplossingen te vinden.
Wij hebben elke dag een leerkracht ambulant, die in het geval van ziekte of verlof een groep les kan geven. Ook kunnen wij de duo-partner, de onderwijsassistent of een andere leerkracht van de Nicolaasschool vragen om de afwezige leerkracht te vervangen. Wij hebben daarnaast een kleine invalpool. Andere mogelijkheden zijn een intern begeleider of een directielid voor de groep. Dit laatste kan maar in beperkte mate, omdat dan hun eigen werk blijft liggen.
Verder kunnen wij leerlingen verdelen over andere groepen. Als dit voorkomt, informeren wij de ouders zo snel mogelijk. Tot slot kunnen wij besluiten om een klas (een dagdeel) naar huis te sturen. Deze laatste optie is het minst wenselijk. Mocht dit voorkomen, dan kiezen wij voor een carrouselmodel, waarbij wij groepen om de beurt thuis laten, startend bij de jongste leerlingen. Wij informeren ouders altijd voor 19.00 uur ’s avonds, mocht dit het geval zijn. Wij stemmen dit in het voorkomend geval af met de MR en voor kinderen die niet thuis kunnen blijven, regelen wij passende opvang, betaald door de ouders.
Bovenstaande maatregelen hebben alle invloed op de kwaliteit van het onderwijs en op de werkdruk voor teamleden. De Nicolaasschool staat voor kwaliteit van onderwijs en achter de teamleden. Dit betekent dat wij altijd zowel de belastbaarheid van het team, als de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen meenemen in onze overwegingen.