Afgelopen maandag hebben wij als MR onze vierde vergadering van dit schooljaar gehad. Tijdens deze vergadering hebben we gesproken over het nieuwe schoolplan wat dit schooljaar vorm gegeven wordt. Het schoolplan wordt geschreven voor de komende vier jaar. Hoe verloopt het proces tot op heden en op welk moment gaan wij als MR meelezen en meedenken. Naast het schoolplan hebben we gesproken over het ziekteverzuimbeleid en hoe de school omgaat met vervanging tijdens kortdurende ziekte. Het wordt immers steeds moeilijker een vervangende leerkracht te regelen. Het MT heeft beschreven welke keuzes er gemaakt gaan worden wanneer er geen vervanging beschikbaar is. Als MR hebben we meegedacht en vragen gesteld waarom en wanneer er bepaalde keuzes worden gemaakt.