In de vorige Nieuwsbrief hebben wij aangekondigd dat er op 15 maart een landelijke stakingsdag is in het onderwijs. De FNV en de Aob hebben hiertoe opgeroepen. Tijdens de vorige acties hadden werknemers en werkgevers zich verenigd in PO-front en voerden zij samen actie.
Op dit moment liggen de meningen van de verschillende werkgevers– en werknemersbonden over de actie wat verder uit elkaar. Het bestuur van de Nicolaasschool onderkent het belang van de eisen van de organiserende partijen. Er zijn ook al enkele goede resultaten behaald, en de overheid is in gesprek met de verschillende partijen over de bekostiging van het onderwijs, breder dan alleen de salariëring. Naar aanleiding van de oproep is niet besloten om met de hele school te gaan staken.
Dit betekent dat iedere werknemer op de Nicolaasschool voor zichzelf zal bekijken of hij of zij zal gaan staken. Staken is een recht van iedere individuele werknemer. Op dit moment is het duidelijk dat in ieder geval één leerkracht zal gaan staken. Wij zijn de meningen nog aan het inventariseren. Wij streven ernaar om voor de voorjaarsvakantie duidelijk te hebben van welke groepen de leerlingen vrij zullen zijn. Wij zullen u hier zo spoedig mogelijk per email over informeren.