De weken van januari zijn voorbij gevlogen! Alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 zijn getoetst op technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Wat een werk hebben juf Ina en meester Joska weer verricht door alle kinderen individueel twee leestoetsen af te nemen. En wat hebben de kinderen hard gewerkt om weer te laten zien wat ze allemaal geleerd hebben!
Voor het team komt er nu een periode van evalueren van toetsen, de groep bespreken met de intern begeleiders, kijken wat goed gegaan is en waar nog extra op ingezet moet gaan worden en rapporten maken, zodat zij ook met u als ouder/verzorger in gesprek kunnen over uw kind.
Nog een ruime week en dan kan iedereen van een weekje vakantie genieten. We wensen iedereen alvast een heel fijne vakantie!