Na een fijne vakantie zijn alle groepen weer goed gestart. Deze tweede helft van het schooljaar, na de toetsen van januari, richten we ons in de groepen op het verbreden en verdiepen van de kennis bij de leerlingen, maar ook op versnellen en herhalen.
Met het team zijn we bezig om alle toetsscores te analyseren en evalueren. Natuurlijk kijken wij op leerlingniveau, om te weten of elke leerling voldoende vooruit is gegaan. Op basis daarvan beslissen wij welke ondersteuning elk kind nodig heeft, waar we leerlingen meer los kunnen laten en waar we nog aan moeten werken.

Op groeps– en schoolniveau analyseren wij de opbrengsten om te zien of wij nog verbeteringen moeten doen in ons aanbod in de groepen en door de hele school. Over het algemeen scoren onze leerlingen gemiddeld goed op het vakgebied Rekenen en Wiskunde. Met de verschillende clusters zijn we in gesprek over ons aanbod voor Technisch Lezen, Begrijpend Lezen en Spelling: wat kunnen we van elkaar leren, hoe zorgen we ervoor dat we de methodes goed inzetten en we proberen te kijken of we toe kunnen werken naar schoolnormen en wat zijn die normen voor onze school dan?

Vier leerkrachten hebben in de afgelopen maand een cursus gedaan bij de IJsselgroep op het gebied van kijken naar de cijfers. Daarnaast zijn vier teamleden bezig met een masterclass op het gebied van werken met data. Wij willen als school graag goed afstemmen op de individuele leerlingen en hun ondersteuningsbehoeften, maar wij willen ook graag onze kwaliteit versterken met behulp van data. We werken toe naar een nog beter evenwicht in afstemmen op de individuele leerling en afstemmen op de grote groep en onze gemiddelde leerlingpopulatie. In de Nieuwsbrief van april zullen wij hier op terugkomen.

Tot de zomervakantie probeert het team drie nieuwe methodes voor wereldoriëntatie uit. Van januari tot de voorjaarsvakantie hebben we met Brandaan, Naut en Meander gewerkt. Van de voorjaarsvakantie tot de meivakantie is Blink Wereld aan de beurt. Van de meivakantie tot de zomer testen we Blink Wereld geïntegreerd uit. Alle drie de methodes zijn webbased en besteden aandacht aan de 21ste eeuwse vaardigheden. Met behulp van een kijkwijzer beslissen wij voor de zomer welke nieuwe methode wij in schooljaar 2019-2020 zullen gaan gebruiken. Natuurlijk nemen wij het advies van de leerlingenraad hierin mee!