voedselbank 2019 08De Nicolaasschool te Schalkhaar heeft zich de afgelopen twee schooljaren enorm ingezet voor de Voedselbank Deventer. Lesstof, uitleg door vrijwilligers van de voedselbank en bezoek aan de voedselbank zelf zorgden voor de context. Deze werd ingevuld door uiteenlopende acties, zoals de Sponsenloop, de eieractie, de pannenkoek-actie, waarbij geld werd ingezameld én door acties gericht op de inzameling van concrete voedingsmiddelen.
De hele basisschool deed enthousiast mee. Dit blijkt ook uit de opbrengst. Die bedroeg maar liefst 10.000 € over de gehele periode. Daarvan 7.000 € in contanten en ca. 3.000 € in de vorm van voedingsmiddelen.
De Voedselbank Deventer heeft donderdag 4 juli de school bezocht en in alle klassen de kinderen bedankt voor hun geweldige inzet. Ook zijn de schoolleiding, de leerkrachten en de ouderraad van harte bedankt, die zich alle eveneens hebben ingespannen om van deze acties een succes te maken.
De Voedselbank Deventer heeft als herinnering een oorkonde overhandigd aan de school. Op de foto neemt leerkracht Melvin ten Have (links) deze in ontvangst uit handen van Bram Snel, de voedselbank-vrijwilliger die steeds als contactpersoon is opgetreden.