De eerste weken in een nieuwe groep zijn best spannend! Natuurlijk kennen de meeste kinderen elkaar, maar toch, ze hebben elkaar 6 weken niet gezien, ze zitten in een nieuw lokaal, met een nieuwe leerkracht en in een hogere groep. Iedereen moet weer zijn of haar plekje vinden in de groep.
De eerste weken na de zomervakantie zetten we dan ook heel bewust in op het vormen van een fijne groep en een sterk pedagogisch klimaat in de school. Dit noemen we de ‘Gouden Weken’. Dit schooljaar starten we op de laatste donderdag van de zomervakantie met een Klaar voor de start– uurtje, waarvoor u een uitnodiging heeft ontvangen. Wij willen namelijk alle ouders en verzorgers graag betrekken bij ons onderwijs en bij een fijn klimaat in onze school! In de periode tot de herfstvakantie houden wij startgesprekken met kinderen en ouders, gericht op de ontwikkeling van uw kind, op de samenwerking tussen school en ouders en op de doelen voor het komende schooljaar.
In de klas gebruiken wij veel coöperatieve werkvormen en energizers en wij hebben samen een startviering. Ook zetten wij Rots en Water in, zowel tijdens de gymnastieklessen (zie de vorige pagina), als in de groepen. De leerkrachten en de kinderen maken in de eerste weken samen de regels voor in de klas, en we besteden uitgebreid aandacht aan de school– en pleinregels. Zo werken we aan een veilig schoolklimaat, waarin kinderen weten waar zij aan toe zijn.
Gedurende de Gouden Weken zullen alle groepen tot slot een Gouden Dag hebben. Elke groep krijgt een (klein) budget, waarmee leerkrachten en leerlingen samen een dag kunnen invullen die hun groepsgevoel versterkt. Door het samen voor te bereiden, werken wij aan de betrokkenheid van de leerlingen, het samenwerken en hun zelfstandigheid. In de Nicolaasnieuwsbrief van september zullen we hier uitgebreider op terugkomen.